5 Mitchell Street, Edinburgh, Scotland
info@katalatto.org

Month: February 2018

Türkiye’de Genç Girişimcilerin Çoğu Neden Batıyor?

Bir çok şirketin kapanış işlemlerini yapmış bir sözlük yazarı, genç girişimcileri batmaya götüren sebepleri sıralamış 1. Yüksek vergi oranları Türkiye  ekonomisi doğrudan ve dolaylı vergilerle ayakta durmaya çalışmaktadır. cari açık arttıkça ve beklenen tahsilat performansı gerçekleşmeyince devlet vergilere yüklenmektedir. bir kere denetim mekanizması zayıftır. genelde denetimde yakaladığımı öperim mantığı hüküm sürmektedir. bunun en büyük nedeni…
Read more

Katalatto Guests: Do You Wish to Become Unstoppable with Self-confidence?

Rob Duffy is a Personal & Business Coach, Regional Director, and board member of two organizations. He is also a startup entrepreneur. He completed his undergraduate degree in 2013 in Social Sciences (with Psychology) and became accredited with the Irish Lifecoach Institute in early 2015. Rob also graduated from the Innovation Academy in University College…
Read more

Opportunity: Entrepreneurship MasterClass Series 10-25 February

***FOR ENGLISH SCROLL DOWN*** Sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, əmtəə satışından, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi olan fəaliyyətdir. Sahibkarlıq özündə müxtəlif funksional komponentləri cəmləşdirən əsas etibarilə iqtisadi fəaliyyətdir və sahibkar iqtisadi fəaliyyəti üçün zəruri olan təbii, investisiya və əmək resurslarını bir yerə toplayır. Sahibkar öz mülkiyyəti…
Read more