Opportunity: Entrepreneurship MasterClass Series 10-25 February

***FOR ENGLISH SCROLL DOWN*** Sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, əmtəə satışından, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi olan fəaliyyətdir. Sahibkarlıq özündə müxtəlif funksional komponentləri cəmləşdirən əsas etibarilə iqtisadi fəaliyyətdir və sahibkar iqtisadi fəaliyyəti üçün zəruri olan təbii, investisiya və əmək resurslarını bir yerə toplayır. Sahibkar öz mülkiyyəti…
Read more